PRAWO

CO MUSI WIEDZIEĆ OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ WINDYKACJAMI

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

JAK CZYTAĆ ODPISY Z KSIĄG WIECZYSTYCH

JAK PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ ODPISU BUDOWLANEGO W PRAKTYCE

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ KODEKS CYWILNY – WYBRANE ZAGADNIENIA

KOMPENDIUM PRAWNE DLA ASYSTENTEK/ASYSTENTÓW ZARZĄDÓW ORAZ RAD NADZORCZYCH

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

OBOWIĄZKOWY REJESTR UMÓW DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA DZIAŁEK BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

PRAWO ENERGETYCZNE

RĘKOJMIA, WADY I GWARANCJA W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – WYBRANE ZAGADNIENIA

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU ORAZ KWESTIE ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

UMOWY INWESTYCYJNE W OBROCIE GOSPODARCZYM

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

WYKONYWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH NA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO TZW. TRUDNEGO KLIENTA

ZASADY I TRYB PROWADZENIA AUDYTU NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z ZAGADNIENIEM INWESTYCJI I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM I ICH NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE