Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

TERMIN SZKOLENIA

31 maja – 02 czerwca 2023 roku – Kraków, Hotel Swing****

CEL SZKOLENIA

Każde pokolenie dysponuje wyjątkowym zestawem umiejętności, walorów, doświadczeń, ale również musi mierzyć się ze specyficznymi wyzwaniami. Ze względu na zmiany, jakie dokonały się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, trudno oczekiwać, że pracownicy w różnym wieku będą rozumować i spoglądać na rzeczywistość w dokładnie ten sam sposób. Dla menedżera, którego zespół nierzadko łączy trzy, a czasem nawet cztery pokolenia, może to stanowić nie lada wyzwanie.

Menedżerowie dość często postrzegają wielopokoleniowość jako zjawisko negatywne. Tymczasem zespół złożony z osób o odmiennych perspektywach, opiniach i umiejętnościach może stać się dla firmy nieocenioną wartością. Starsi pracownicy wnoszą do niego rozległą wiedzę ekspercką i doświadczenie, podczas gdy ich nowo zatrudnieni młodsi koledzy innowacyjność.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI – psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie

Systemy w organizacji – siedem „S”; podstawowe funkcje menedżera. Lider a kierownik, czynniki psychologiczne w firmie: percepcja społeczna, emocje, intuicja, kreatywność. Stabilność i zmiana.  Modele zarządzania w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Metoda: wykład i dyskusja, przykłady.

 1. Komunikacja w firmie:

Istota komunikowania : funkcje informacyjne, pragmatyczne, ewaluacyjne i meta – komunikacyjne; wieloznaczność zachowań komunikacyjnych – bariery i trudności. Formalne i nieformalne kanały przepływu informacji. Metoda: gry grupowe, interpretacja tekstów, testy samooceny.

 1. Zespoły pracownicze – problem wiekowego zróżnicowania uczestników.

Formalne i nieformalne grupy w firmie. Struktury i procesy grupowe. Grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów. Przywództwo zadaniowe i emocjonalne. Style kierowania. Budowanie spójności grupy mimo odmienności doświadczeń życiowych. Metoda: ćwiczenia w zakresie team building, wykład, przykłady.

 1. Konflikty i napięcia, stres w pracy

Rodzaje i źródła konfliktów, sposoby zarządzania konfliktami.  Źródła i mechanizmy konfliktów między generacjami starszych i młodszych pracowników, indywidualne i strukturalne przyczyny stresu, techniki kontrolowania napięcia w sytuacjach stresowych, sposoby relaksacji. Metoda: ćwiczenia i zadania grupowe, testy psychologiczne, menedżerskie gry negocjacyjne.

 1. Osobowość i motywacja

Cechy sprzyjające sukcesowi w zarządzaniu, modele sprawdzone: Covey, Maltz, Waitley, Bales, Blanchard i inni.. Syndrom pozytywnego myślenia, motywacje pro – rozwojowe. Motywowanie do pracy – wartości finansowe i pozafinansowe . Potrzeby, normy, nastroje i standardy motywacyjne. Motywacje destrukcyjne i konstruktywne.     Metoda: wykład, dyskusja, testy psychologiczne, ćwiczenia symulujące sytuacje zawodowe.

 1. Negocjacje wewnętrzne – procesy uzgadniania stanowisk i sposobów postepowania w sytuacjach rozbieżności  poglądów w ramach koordynacji wewnątrzfirmowej. Rola publicznych, oficjalnych opinii i rola nieformalnych kontaktów pracowniczych. Style negocjacji, procesy i sposoby szukania porozumienia na różnych szczeblach organizacyjnych.

Forma zajęć: w każdym z bloków tematycznych przewiduje się krótki wykład, ćwiczenia wymagające aktywności i wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz omówienie przypadków mających szczególnie dużą przydatność dydaktyczną. Całość prowadzona jest metodą interaktywną, zachęcającą wszystkich uczestników do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu – rozwiązywania  zadań, wypełniania testów i prezentacji swoich problemów.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Swing to kompleks hotelowo-rekreacyjny
w cichej i spokojnej okolicy,
który wybierany jest z wielu powodów. 


Położony w północnej części Krakowa, tuż obok Parku Wodnego,
Galerii Handlowej Serenada, Multikina i centrów biurowych.
Bliskie sąsiedztwo Tauron Areny Kraków, Targów EXPO w Krakowie, Muzeum Lotnictwa i Parku Lotników.
Jedyne 10 minut taxi do Rynku Głównego.

CENA SZKOLENIA

CENA SZKOLENIA

3.050 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • zakwaterowanie w pok. 1 osobowy ze śniadaniem,
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje,

1.790 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • przerwy kawowe oraz obiady.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm finansowanych z budżetu Państwa, które do karty zgłoszenia dołączą oświadczenie, że szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz będzie finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych wystawiamy faktury VAT ze stawką zwolniony.

W tym wypadku cena netto = cenie brutto.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie:
Od 31.05.2023 roku (od godz.14.00) do 02.06.2023 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 31.05.2023 roku do obiadu 02.06.2023 roku.

Agenda szkolenia

31 maja 2023 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

01 czerwca 2023 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

02 czerwca 2023 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 13:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 13:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 13:00 – 14:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA