Prawo energetyczne

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia je przedstawienie usystematyzowanych informacji na temat prawa energetycznego, w tym omówienie najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu oraz zaprezentowanie aktualnych trendów w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego z zakresu prawa energetycznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej mają kontakt z prawem energetycznym a w szczególności:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników wytwórców oraz spółek przesyłu i obrotu,
 • pracowników przemysłowych odbiorców energii,
 • pracowników firm doradczych, banków, kancelarii prawnych,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Charakterystyka rynku energetycznego w Polsce.
 2. Prawo energetyczne: założenia ustawy, podstawowe definicje.
  • Zakres przedmiotowy ustawy Prawo energetyczne. 
  • Cele ustawy Prawo energetyczne. 
  • Słownik istotnych pojęć.
  • Podstawowe obowiązki ustawowe przedsiębiorstwa energetycznego.
 3. Koncesja –  warunek działalności przedsiębiorstwa energetycznego. 
  • Zakres koncesji. 
  • Postępowanie (o udzielenie, przedłużenie, cofnięcie, ograniczenie koncesji). 
  • Przesłanki negatywne wydania koncesji.
 4. Taryfa na rynku energetycznym.
  • Reguły kalkulacji taryf. 
  • Procedura zatwierdzania taryf.
 5. Rodzaje umów – Umowa przyłączeniowa, dystrybucyjna, sprzedaży i umowa kompleksowa. 
 6. Uprawnienie  do zmiany sprzedawcy. 
  • Zasada zmiany sprzedawcy (energii elektrycznej, paliw gazowych).
  • Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.
 7. Rola i zadania Prezesa URE.
  • Uprawnienia i Prezesa URE. 
  • Reguły postępowania przed Prezesem URE.
  • Konsument – Zbiór praw konsumenta praktyczne wskazówki Prezesa URE i Prezesa UOKiK.