SZKOLENIA OTWARTE

PRAWO PRACY – WYBRANE ZAGADNIENIA, 29 września 2021 – 01 października 2021 roku, Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ ICH NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE, 11-13 października 2021 roku, Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

ZASADY I TRYB PROWADZENIA AUDYTU NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z ZAGADNIENIEM INWESTYCJI I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, 13-15 października 2021 roku, Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

PRZYWÓDZTWO – TRENING KOMPETENCJI LIDERSKICH, 20-22 października 2021 roku, Zakopane, Hotel „Belvedere”

WYKOWNYWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH NA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO TZW. TRUDNEGO KLIENTA, 25-27 października 2021 roku, Zakopane, Hotel „Czarny Potok”