SZKOLENIA OTWARTE

ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM I ICH NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE11-13 października 2023 roku, Zakopane – Hotel Czarny Potok

MANIPULACJE, CHWYTY ORAZ PERSWAZJA W NEGOCJACJACHtrening prowadzi prof.dr hab. Zbigniew Nęcki 11-13 października 2023 roku, Zakopane – Hotel Belvedere

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE16-18 października 2023 roku, Zakopane – Hotel Czarny Potok

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU ORAZ KWESTIE ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH – 29 listopada – 01 grudnia 2023 roku, Zakopane – Hotel Czarny Potok

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIAtrening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki10-12 grudnia 2023 roku, Zakopane – Hotel Belvedere

MENADŻER JAKO LIDER – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – 11 stycznia 2024 roku, Kraków