SZKOLENIA OTWARTE

PRAWO PRACY – WYBRANE ZAGADNIENIAZakopane, Hotel Czarny Potok, 05-07 grudnia 2022 roku

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMIZakopane, Hotel Czarny Potok, 07-09 grudnia 2022 roku

MENADŻER JAKO LIDER – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki Zakopane, Hotel Belvedere, 14-16 grudnia 2022 roku

MANIPULACJE, CHWYTY I PERSWAZJA W NEGOCJACJACH – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew NęckiZakopane, Hotel Belvedere, 05-07 marca 2023 roku

PRAWO BUDOWLANE Z ELEMENTAMI EKSPLOATACJI BUDYNKÓW Zakopane, Hotel Czarny Potok – 13-15 marca 2023 roku

ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM I ICH NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE – Zakopane, Hotel Czarny Potok – 20-22 marca 2023 roku

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU ORAZ KWESTIE ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH Zakopane, Hotel Czarny Potok, 27-29 marca 2023 roku