SZKOLENIA OTWARTE

ZAPRASZAMY PO WAKACJACH

do 01 września 2022 roku kontakt z nami tylko mailowo

anvix@anvix.pl

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU ORAZ KWESTIE ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH Zakopane, Hotel Czarny Potok, 03-05 października 2022 roku

ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ ICH NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE Zakopane Hotel Czarny Potok, 05-07 października 2022 roku

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew NęckiZakopane, Hotel Belvedere, 12-14 pażdziernika 2022 roku

MANIPULACJE, CHWYTY I PERSWAZJA W NEGOCJACJACH – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew NęckiZakopane, Hotel Belvedere, 16-18 listopada 2022 roku

PRAWO PRACY – WYBRANE ZAGADNIENIAZakopane, Hotel Czarny Potok, 23-25 listopada 2022 roku

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMIZakopane, Hotel Czarny Potok, 05-07 grudnia 2022 roku

MENADŻER JAKO LIDER – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki Zakopane, Hotel Belvedere, 14-16 grudnia 2022 roku