SZKOLENIA ON-LINE

10 lutego 2023 roku w godz. 10.00 – 15.00 – PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA – trening prowadzi prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI

20 lutego 2023 roku w godz. 09.00 – 14.00 – JAK PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO W PRAKTYCE

14 -15 lutego 2023 roku w godz. 09.00 – 14.00 – WYKONYWANIE PRAC EKSPOLATACYJNYCH NA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO TZW. TRUDNEGO KLIENTA

22 lutego 2023 roku w godz. 09.00 – 14.00 – UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TYM PROBLEMATYKA RĘKOJMI I GWARANCJI

24 lutego 2023 roku w godz. 09.00 – 15.00 – UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

15 marca 2023 roku w godz. 09.00 – 14.00 – PROBLEMATYKA DZIAŁEK BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

17 marca 2023 roku w godz. 09.00 – 15.00 – JAK CZYTAĆ ODPISY Z KSIĄG WIECZYSTYCH

19 kwietnia 2023roku w godz. 09.00 – 14.00 – PRAWO ENERGETYCZNE