Książka Obiektu Budowlanego w wersji papierowej i cyfrowej

TERMIN SZKOLENIA

25 listopada 2024 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku co wykazały przeprowadzone kontrole. Kolejne zmiany przepisów są zapowiadane w bieżącym roku.

Ten warsztat pomoże uniknąć przykrych pokontrolnych niespodzianek pokazując:

 • jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany,
 • praktyczne aspekty prowadzenia KOP,
 • kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych,
 • jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać,
 • co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane,
 • od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB),
 • jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB.

Warsztat skierowany jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • pracowników urzędów – osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA– prawnik z praktyką sądową. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń. Uczestniczyła w szeregu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, w tym negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim,  ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego
  • Przepisy Prawa budowlanego dot. – Cyfrowej Książka Obiektu Budowlanego – C-KOB i kolejne zmiany w ramach przepisów prawa budowlanego zapowiadane na 31.05.2023 roku.
   • Platforma cyfrowa KOB – wdrażanie systemu elektronicznego.
   • C-KOB – zakres kontroli i nowe zapisy.
   • Zakładanie, prowadzenia, wpisy i zamykanie  C-KOB – uprawnienia i odpowiedzialność.
   • Obiekty oddawane do użytkowania – termin zakładania C-KOB.
   • Terminy i zasady przechodzenia z wersji papierowej na wersję C-KOB.
   • Terminy związane z prowadzeniem KOB – wersja papierowa i cyfrowa.
  • Szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej wynikający z obowiązującego rozporządzenia.
  • Szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zwanym „systemem c-KOB”.
   • Realizacja identyfikacji.
   • Autoryzacja i uwierzytelnienie dostępu do systemu c-KOB.
  • Kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wynikające z Art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane.
   • Wymagania podstawowe w zakresie utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym.
   • Terminy kontroli obiektów budowlanych.
   • Zakres kontroli.
   • Uprawnienia i kwalifikacje osób przeprowadzających kontrolę.
  • Protokół kontroli – podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB.
   • Elementy i treść protokołu.
   • Obowiązkowe zapisy w protokołu.
   • Błędy, braki w protokołach kontroli.
  • Zakres kontroli wynikający z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
   • Kontrole systemu grzewczego i systemu chłodzenia.
   • Kontrole systemu połączonego systemu ogrzewania i wentylacji.
   • Ocena efektywności energetycznej.
   • Zasady opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej.
   • Protokoły kontroli – osoby przeprowadzające kontrolę systemu – wymagania.
  • Zakres przeglądów przeciwpożarowych.
   • Przeglądy techniczne, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych.
 2. Ćwiczenia – wpisy do Książki Obiektu Budowlanego.

CENA SZKOLENIA

550 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm finansowanych z budżetu Państwa, które do karty zgłoszenia dołączą oświadczenie, że szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz będzie finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych wystawiamy faktury VAT ze stawką zwolniony.

W tym wypadku cena netto = cenie brutto.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA