Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po nowelizacji

TERMIN SZKOLENIA

08-10 maja 2024 roku – Zakopane, Hotel Czarny Potok

CEL SZKOLENIA

 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarownia przestrzennego z kompleksowym omówieniem zmian w tym zakresie.
 • Zdobycie informacji w zakresie uczestnictwa interesariuszy w procesie planistycznym – Partycypacja Społeczna.
 • Omówienie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego.
 • Zapoznanie się z wymaganiami umieszczania informacji o procesie planistycznym w Rejestrze Urbanistycznym.
 • Poznanie zasad tworzenia wytycznych do stref planistycznych, a także w zakresie tworzenia gminnych standardów urbanistycznych i partycypacji społecznej.
 • Przygotowanie, a także podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie opracowania nowych dokumentów planistycznych.
 • Poznanie zagrożeń dla procesu planistycznego wynikających ze zmian ustawy wraz z propozycjami zasad postępowania, które mają na celu ich eliminację.
 • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych: prezentacji z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik z praktyką sądową. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń. Uczestniczyła w szeregu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, w tym negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim,  ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Założenia reformy systemu planowania przestrzennego w 2023 r.
 2. Zmiany w systemie aktów planistycznych gminy – rodzaje, charakterystyka, procedury – wprowadzenie.
 3. Likwidacja studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego.
 4. Plan ogólny gminy jako nowy instrument planistyczny o zasięgu gminnym i charakterze obligatoryjnym.
 5. Nowe definicje ustawowe.
 6. Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej – zakres stosowania – przebieg procedury.
 7. Zmiany w zakresie procedowania decyzji o warunkach zabudowy.
 8. Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne.
 9. Nowe zasady partycypacji społecznej w procedurach planistycznych.
 10. Rejestr urbanistyczny.
 11. Zmiany w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 12. Zmiany w pozostałych przepisach szczególnych związanych z systemem planowania przestrzennego.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne.

CENA SZKOLENIA

2.650 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat,
 • zakwaterowanie w pok. 1 osobowy ze śniadaniem,
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje,

1.350 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat,
 • przerwy kawowe oraz obiady.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 08.05.2024 roku (od godz.14.00) do 10.05.2024 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 08.05.2024 roku do obiadu 10.05.2024 roku.

Agenda szkolenia

08 maja 2024 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

09 maja 2024 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 18:00 – kolacja.

10 maja 2024 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00 – obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA