INWESTYCJE BUDOWLANE

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

KIEROWNIK BUDOWY – ROLA I ZNACZENIE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO W WERSJI PAPIEROWEJ I CYFROWEJ

PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI

PRAWO BUDOWLANE Z ELEMENTAMI EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

PROBLEMATYKA DZIAŁEK BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANEJ – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH

RĘKOJMIA, WADY I GWARANCJA W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWY INWESTYCYJNE W OBROCIE GOSPODARCZYM

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE

WYKONYWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH NA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO TZW. TRUDNEGO KLIENTA