Psychologia kierowania ludźmi

Trening daje wiedzę i umiejętności związane z funkcjami menedżerskimi, kierowaniem ludźmi, motywowaniem ich, koordynacją zespołowego działania i osiągania zamierzonych celów firmowych. Forma to głownie aktywne ćwiczenia z krótkimi wykładami i prezentacjami uczestników.

W poszczególnych blokach tematycznych przewidujemy trzy formy czyli wprowadzenie, ćwiczenia i interpretację zachowań uczestników. Każdy temat obejmuje mniej więcej dwie godziny dydaktyczne i wymaga aktywności nie tylko prowadzącego ale i wszystkich uczestników, gdyż przygotowane są gry, zabawy, zadania i testy psychologiczne.

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKIpsycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

  1. Podstawowe funkcje menedżerskie, lider czy kierownik, wielostronność sytuacji zawodowych, twarde i miękkie elementy w zarządzaniu, główne ujęcia koncepcyjne . m. in. zarządzanie przez cele.
  2. Zdolności i osobowość menedżera sukcesu: główne ujęcia tzw. modelu optymalnego. Testy ułatwiające autodiagnozę.
  3. Układy komunikacyjny – struktury poziome i pionowe w firmie, kanały oficjalne i ukryte, poziomy komunikacyjne (od monologu przez dialog do zbiorowych dyskusji), funkcje aktów komunikacyjnych (opis czy tworzenie społeczności), siła przekonywania.
  4. Prezentacje projektów i autoprezentacja – elementy retoryki, wystąpienia publiczne, przygotowania i realizacja prezentacji, menedżer jako przedstawiciel firmy.
  5. Motywacja – czynniki skłaniające i mobilizujące do działania a czynniki zniechęcające i demotywujące; finansowe i pozafinansowe motywacje, rola potrzeb i oczekiwań.
  6. Konflikty między ludźmi i grupami – sposoby reagowania na sytuacje trudne, źródła i mechanizmy rozwoju konfliktów, sposoby zarządzania konfliktem, negocjacje jako element zarządzania.
  7. Zespół jako grupa społeczna – normy, role, funkcje, konformizm i twórcze myślenie zespołowe , wpływ grupy na jednostkę
  8. Emocje i stres – geneza emocji, techniki samokontroli na poziomie ekspresji, ograniczanie negatywnych nastrojów, mobilizacja energetyczna i emocjonalna, empatia i inteligencja emocjonalna.
  9. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – kontrolowanie poziomu ryzyka, poszukiwanie danych, twórcze analizy problemów.
  10. Negocjacje wewnętrzne – sposoby uzgadniania działań i rozwiązywania konfliktów w relacjach formalnych i nieformalnych , miedzy jednostki i między zespołami pracowniczymi.

Zapytaj o to szkolenie