Menedżer jako lider

Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej. Jego celem jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności twórczego, niekonwencjonalnego zarządzania zespołem.Umiejętności te są przydatne zarówno z sytuacjach codziennych jak i nietypowych, w szczególności w obliczu spadku motywacji do pracy, konfliktów czy nasilającego się stresu organizacyjnego.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą wiedzę o mechanizmach zarządzania zespołem oraz psychologicznych taktykach motywowania zespołu,
 • nauczą się stosować strategie obniżania stresu organizacyjnego i budowania dobrych relacji w zespole.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o autorskie metody wypracowane przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego podczas długoletniej praktyki trenerskiej. Uczestnicy będą mogli w praktyce ćwiczyć teorię zdobytą podczas mini wykładów ( zajmujących nie więcej niż 30% czasu trwania szkolenia) biorąc udział w grach symulacyjnych i inscenizacjach konkretnych sytuacji zawodowych. Profesor słynie z nieprzewidywalności i potrafi zaskoczyć uczestników tak, aby szkolenie na długo stało się pasjonującym wspomnieniem.

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKIpsycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

 1. Wprowadzenie.
  • Podstawowe funkcje menedżera.Lider czy kierownik?
  • Rola czynnika ludzkiego w funkcjonowaniu firmy, formalne i nieformalne elementy sytuacji zawodowej, struktury i schematy relacji w systemie organizacyjnym.
 2. Przywództwo w organizacji.
  • Cechy menedżera, które sprzyjają skutecznemu pełnieniu funkcji kierowniczych.
 3. Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem.
  • Zespół jako grupa formalna.
  • Struktury grupowe, procesy grupowe, spójność grupy i jej uwarunkowania.
  • Funkcjonowanie grup i ich wpływ na jednostkę.
 4. Komunikowanie w firmie.
  • Przepływy i blokady informacji.
  • Poziomy i rodzaje komunikowania.
  • Funkcje procesów komunikacyjnych.
  • Formalne i nieformalne kanały przekazu informacji.
  • Emisja i odbiór komunikatów.
 5. Konflikt.
  • Rodzaje konfliktów w sytuacjach zawodowych.
  • Źródła konfliktów, sposoby reagowania na konflikt, fazy i mechanizmy zwiększające natężenie i zakres konfliktów.
  • Trudne rozmowy.
 6. Negocjacje jako sposób na koordynację działań w sytuacjach rozbieżności interesów i poglądów.
 7. Motywacja.
  • Problematyka tworzenia czynników sprzyjających i zniechęcających do pracy.
  • Motywacje egocentryczne i społeczne.
  • Czynniki finansowe i pozafinansowe w motywacji, potrzeby i wartości pracowników.
  • Główne koncepcje motywacji w psychologii zarządzania.
 8. Podsumowanie: analiza omówionej tematyki i jej przydatności do sytuacji zawodowych, z jakimi stykają się uczestnicy.

Zapytaj o to szkolenie