Służebność przesyłu oraz kwestie związane z zajęciem nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

 • Uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności stosowania przepisów dot. gospodarki nieruchomościami w tym również rozwiazań związanych z epidemią covid-19.
 • Aspekt praktyczny zajęć.
 • Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.
 • Szkolenie jest kompendium aktualnie obowiązujących przepisów i pozwala pracownikom instytucji publicznych, firm i przedsiębiorstw na prawidłowe działanie w obszarze gospodarki nieruchomościami.
 • Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
 • Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach
 1. Ustanowienie służebności przesyłu:
  • typowe klauzule występujące w umowach dotyczących służebności przesyłu,
  • problematyka wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz współwłasności,
  • ustanawianie i zasiedzenie służebności na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,
  • służebność przesyłu dla urządzeń projektowanych,
  • specyfika służebności przesyłu dla przyłączy,
  • niezbędne dowody i załączniki do wniosku w postępowaniu sądowym,
  • składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz czynniki wpływające na jego wysokość,
  • sytuacja prawna nabywców nieruchomości obciążonych urządzeniami w zakresie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
 2. Zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej:
  • warunki niezbędne dla zasiedzenia służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści służebności przesyłu,
  • widoczność urządzeń przesyłowych, w tym podziemnych – ewolucja orzecznictwa,
  • dobra wiara – przesłanki oraz wykorzystanie w postępowaniu sądowym – ewolucja orzecznictwa,
  • posiadanie przedsiębiorstw państwowych do 1 lutego 1989 r. i skutki zasady jednolitej własności państwowej w prowadzonych postępowaniach sądowych,
  • możliwość sumowania okresu posiadania służebności gruntowej i przesyłu,
  • zasiedzenie służebności przesyłu a decyzja administracyjna ograniczająca własność na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 3. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  • Dobra albo zła wiara posiadacza służebności.
  • Sposób obliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.
  • Rozkład ciężaru dowodu.
  • Sytuacja prawna nabywców nieruchomości obciążonych urządzeniami.
 4. Podstawowe pojęcia prawne związane z gospodarką nieruchomościami.
  • Tytuł prawny do nieruchomości – zagadnienia wstępne.
  • Własność / współwłasność.
  • Użytkowanie wieczyste.
  • Trwały zarząd nad nieruchomością.
 5. Praktyczne aspekty stosowania ustawa o gospodarce nieruchomościami.
 6. Informacja publiczna – co warto wiedzieć.
 7. Kontrola operatów związanych z określeniem wartości służebności przesyłu.
 8. Elementy prawa budowlanego – wnioski właścicieli w zakresie samowoli budowlanej.
 9. Wykorzystanie ustawy o gospodarce nieruchomościami przy inwestycjach oraz w sytuacjach konieczności uzyskania dostępu do urządzeń w tym wejście w podczas epidemii covid-19.
 10. Omówienie aktualnego orzecznictwa SN.

Zapytaj o to szkolenie