Negocjacje z wykorzystaniem metody critical thinking

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pogłębić swoja wiedzę i zwiększyć umiejętności negocjacji. Metoda crtical thinking skupia się na argumentacyjnej stronie prowadzenia negocjacji. Podczas szkolenia nacisk położony jest na odpowiednie przygotowanie do negocjacji, właściwe definiowanie pojęć, umiejętne formułowanie i rozpoznawanie słabych stron argumentów. Ćwiczone są również właściwe reakcje na manipulacje i chwyty erystyczne. Uczestnicy szkolenia poznają w jaki sposób właściwie przygotować się do negocjacji oraz neutralizować językowe chwyty manipulacyjne.

Po szkoleniu uczestnik:

 • nauczy się rozpoznawać manipulacje językowe,
 • pozna techniki przygotowania się do procesu negocjacji, ze szczególnym naciskiem na budowanie argumentacji.

JAROSŁAW KUCHARSKI – trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie„. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

 1. Czym jest critical thinking?
  • Wykorzystanie critical thihnking w negocjacjach.
  • Istotne elementy critical thinking
 2. Podstawy negocjacji.
  • Style negocjacyjne.
  • Przygotowanie do negocjacji i BATNA3. Elastyczność postaw negocjacyjnych.
  • Kończenie negocjacji.
 3. Elementy procesu perswazji.
  • Definiowanie i związane z nim manipulacje.
  • Struktura argumentacji (schemat Toulmina).
  • 5 kroków do złamania argumentu – zarys metody „wygrywania” dyskusji.
 4. Manipulacja i erystyka.
  • Przegląd podstawowych chwytów erystycznych.
  • Metody neutralizacji technik manipulacyjnych.
  • Manipulacje i kontr-manipulacje – właściwe stosowanie.
 5. Wdrożenie zdobytych umiejętności.
  • Silne i słabe strony critical thinking.
  • Zasady stosowania skutecznej argumentacji i perswazji

Zapytaj o to szkolenie