Wykonywanie prac eksploatacyjnych na nieruchomości należącej do tzw. trudnego klienta

Szkolenie jest dedykowane pracownikom zajmującym się eksploatacja urządzeń, a także wszystkim pracownikom którzy chcą aktualizować wiedzę na temat obowiązujących przepisów i kształtującego się orzecznictwa w zakresie możliwości prowadzenia prac eksploatacyjnych przez przedsiębiorców przesyłowych na gruntach prywatnych.

Szkolenie pozwoli zapoznać pracowników z przysługującymi im prawami i zasadami postępowania w przypadku konieczności wchodzenia na grunty prywatne. Szkolenie prowadzą specjalista od spraw wizerunku oraz prawnik.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć reagowanie na sytuacje trudne w kontaktach z klientami, a także przedyskutować wpływ postępowania i budowanych relacji na wizerunek Spółki.

Ponadto podczas szkolenia pracownicy otrzymają wzory dokumentów i notatek służbowych umożliwiających skuteczne wnioskowanie o decyzje i postanowienia wydawane w różnym trybie.

Przedstwione zostaną również rozwiązania związane z epodemią covid-19 oraz dodaktowych obowiązków wynikających z tego fakty.

Zajęcia prowadzi specjalista od spraw wizerunku – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalizuje się w optymalizacjach procesów biznesowych i budowaniu wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Trener m.in. trener wewnętrzny w spółkach energetycznych, realizujący szkolenia z zakresu autoprezentacji, efektywnej współpracy w zespole, asertywności, budowania relacji i obsługi Klienta.

Zajęcia prowadzi prawnik z praktyką sądową, ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych

Zagadnienia psychologiczne

 1. Do czego ma prawo pracownik przedsiębiorstwa przesyłowego wchodząc na nieruchomość prywatną.
 2. Kiedy następuje naruszenie miru domowego i jakie są tego konsekwencje.
 3. Dlaczego klient staje się trudny i agresywny.
 4. Asertywność jako umiejętność obrony swoich praw w kontakcie z klientem.
 5. Odpowiedzialne i świadome budowanie wizerunku Firmy w sytuacjach konfliktowych.

Zagadnienia prawne

 1. Stan wyższej konieczności, a dostęp do nieruchomości – zastosowanie 142 kc do urządzeń przesyłowych.
 2. Siła wyższa i nagła potrzeba zapobiegania nagłej szkodzie.
 3. Zajmowanie nieruchomości bez decyzji administracyjnych.
 4. Zajmowanie nieruchomości w warunkach epidemii covid-19
 5. Dlaczego warto występować o zabezpieczenie.
 6. Egzekucja decyzji i postanowień.

Zapytaj o to szkolenie