Prawo budowlane po nowelizacji

Celem szkolenia jest wskazanie zakresu nowelizacji prawa budowlanego obowiązującej od dnia 19 września 2020r. a w szczególności:

 • zmian związanych z wymogami koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zakres i forma projektu oraz innymi decyzjami i uzgodnieniami koniecznymi do rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zmiany katalogu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • zmian istotnych i nieistotnych związanych z projektem w trakcie prowadzenia robot budowlanych,
 • zasad legalizacji obiektów budowlanych i nowych terminów uzgadniania warunków zasilania w media obiektów i innych ważnych zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy.
 1. Zakres i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
 2. Zmiany związane z procedurą przygotowania realizacji inwestycji przez inwestora-katalog dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych po nowelizacji ustawy prawo budowlane.
 3. Nowy podziała projektu inwestycji na; projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.
 4. Organy właściwe do przyjęcia i weryfikacji dokumentacji budowlanej od inwestora, nowe terminy i sankcje dla podmiotów związane z uzgodnieniami dotyczącymi projektów.
 5. Katalog robót budowlanych i zasady ich realizacji związane z formą rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
 6. Katalog robót budowlanych i obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.
 7. Zmiany związane z wykonywaniem, wymianą i remontem instalacji gazowych w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.
 8. Objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania.
 9. Katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy prawo budowlane wraz z nowymi zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego.
 10. Nowe zasady legalizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zostały wykonane przed 20 laty.
 11. Szczegółowa procedura związana z w/w formą legalizacji obiektów budowlanych lub ich części.
 12. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

Zapytaj o to szkolenie