Kierownik budowy – rola i znaczenie w procesie inwestycyjnym

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej kierownikowi budowy. Szkolenie skupione jest na praktycznym ćwiczeniu zdobywanych umiejętności. Prowadzone jest przez doświadczonego kierownika projektów budowlanych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak poprawnie prowadzić dziennik budowy,
 • jak sporządzić projekt BIOZ,
 • jakie są zasady kosztorysowania i rozliczania budowy,
 • w jaki sposób poprawnie zakończyć inwestycję.

Szkolenie skierowane jest do kierowników budowy, oraz osób kontrolująych ich pracę – inspektorów oraz inwestorów.

 1. Prawa i obowiązki kierownika budowy w świetle przepisów prawa.
  • Wprowadzenie do Prawa budowlanego.
  • Ramowe obowiązki kierownika budowy.
 2. Organizacja budowy.
  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Warunki Zabudowy.
  • Znaczenie, uzgodnienia i zmiany projektu budowlanego.
  • Pozwolenie na budowę.
  • Inne formy prowadzenia robót budowlanych – zgłoszenie remontu, prace zabezpieczające, plany rozbiórkowe i wyburzenia.
  • Kosztorysowanie budowy.
  • Projekt organizacji placu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
  • Projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 3. Prowadzenie budowy.
  • Rozpoczęcie budowy.
  • Dokumentacja budowy – ćwiczenia w prowadzeniu dziennika budowy.
  • Zarządzanie terminami wykonania robót.
  • Negocjacje z inwestorem i inspektorem nadzoru.
  • Zakończenie budowy – pozwolenie na użytkowanie, kontrole, gwarancja wykonawcy.
  • Zasady rozliczeń budowlanych.
  • Rozliczanie umów o roboty budowlane.