Organizacja i zarządzanie szkoleniami

Celem jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych oraz oceny efektywności szkoleń. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi projekty szkoleniowe, zdobędą wiedzę na temat czynników warunkujących prawidłowy dobór szkoleń dla pracowników.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników działów szkoleń.

Wymagania podstawowe wobec uczestników: minimum roczne doświadczenie w branży szkoleniowej, znajomość podstawowych narzędzi HR

Metody szkoleniowe: case study; ćwiczenia treningowe; odgrywanie ról; zespołowe wypracowywanie rozwiązań.

Dr JAROSŁAW KUCHARSKI trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie”. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

Część I – Przygotowanie do działań szkoleniowych w firmie.

 • Projektowanie zadań pracowniczych i nastawienie prorozwojowe firmy,
 • rola Działu Szkoleń i Działu Personalnego w realizowaniu polityki personalnej, narzędzia rozwoju zawodowego,
 • narzędzia rozwoju: rodzaje szkoleń, strategie szkoleniowe, coaching, mentoring, e-learning etc.,
 • metody pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (ankiety, próbki pracy, opinie, grupy focusowe, wywiady),
 • planowanie budżetu szkoleniowego,
 • efektywne przeprowadzenie przetargu na dostarczanie usług szkoleniowych – ocena programu i oferty szkoleniowej.

Część II – Przeprowadzenie i ewaluacja działań szkoleniowych.

 • Modele wdrażania działań szkoleniowych,
 • paradygmaty szkoleniowe – dobór metodologii (NLP, szkolenia narzędziowe i wglądowe, szkolenia angażujące proces grupowy etc.) i jej wpływ na efekty działań,
 • techniki szkoleniowe – zasadność prowadzenia prezentacji, metod aktywizujących, metod projektowych, „zadań domowych” dla uczestników etc.,
 • materiały szkoleniowe – zasady doboru i wartości samokształcenia pracowników,
 • metody oceny efektywności szkolenia pojedynczego i całych cyklów szkoleniowych – na podstawie metodologii Donalda L. Kirkpatricka,
 • obliczanie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) dla strategii szkoleniowej.

Część III – Komunikacja i negocjacje z wykonawcami szkoleń.

 • Tworzenie wewnętrznych narzędzi ewaluacyjnych działań szkoleniowych; systemy raportowania zmian szkoleniowych,
 • łącznie działań szkoleniowych zewnętrznych i wewnętrznych – pozyskiwanie organizacyjnych „agentów zmian”, wybór i szkolenie trenerów wewnętrznych,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca przebiegu i efektów działań rozwojowych,
 • negocjacje z wykonawcami usług szkoleniowych,
 • budowanie długotrwałych relacji z zewnętrznymi firmami doradczymi, wartości dodane współpracy.

Część IV – Rekomendacje rozwojowe.

Zapytaj o to szkolenie