Prawo budowlane z elementami eksploatacji budynków

TERMIN SZKOLENIA

13-15 marca 2023 roku – Zakopane, Hotel Czarny Potok

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cyfryzacja w budownictwie:
  • platforma e-budownictwo,
  • projekt cyfrowego dziennika budowy (e-DB) i cyfrowej książki obiektu budowlanego (e-KOB),
  • projekt nowego Centralnego Rejestru Uprawnionych (e-CRUB).
 2. Przepisy przejściowe:
  • koniec możliwości posługiwania się „starym projektem budowlanym” w postępowaniach w sprawie zgody budowlanej,
  • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”,
  • budowa zbiorników wodnych na gruntach rolnych.
 3. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego.
 4. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne.
 5. Lista budów:
  • niewymagających pozwolenia na budowę,
  • niewymagających zgłoszenia
 6. Lista robót budowlanych:
  • niewymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów,
  • niewymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów.
 7. Zgłoszenie robót:
  • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia,
  • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu,
  • sprzeciw,
  • zmiany w procedurach zgłoszeń.
 8. Rozbiórki:
  • rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę,
  • rozbiórki na zgłoszenie,
  • rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia.
 9. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19.09.2020 roku i cyfryzacja od 01.07.2021 roku.
 10. Pozwolenie na budowę – cyfryzacja od 01.07.2021 roku:
  • nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”,
  • obligatoryjne zawieszenie postępowania po wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej.
 11. Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz zmiany w rozporządzeniu:
  • do celów projektowych,
  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • projekt techniczny,
  • wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany,
  • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE,
  • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności.
 12. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.
 13. Uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia:
  • obowiązki i uprawnienia projektanta,
  • obowiązek ustanowienia kierownika budowy,
  • obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • konsekwencje wprowadzenia elektronicznego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany.
 14. Budowa:
  • dziennik budowy – nowe rozporządzanie i projekt elektronicznego dziennika budowy,
  • zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja od 04.02.2021 roku,
  • obowiązek geodezyjnego wytyczenie obiektu – nowe obiekty od 03.01.2022 roku.
 15. Istotne odstąpienie – zmiany od 19.09.2020 roku.
 16. Oddanie obiektu do użytkowania – cyfryzacja od 01.07.2021 roku:
  • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy – cyfryzacja od 04.02.2021 roku,
  • wymagalność pozwolenia na użytkowanie,
  • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania,
  • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie,
  • przepisy obowiązujące w czasie pandemii.
 17. Samowola budowlana:
  • obowiązujące procedury legalizacyjne,
  • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach,
  • postępowanie legalizacyjne w trybie art.103 ust 2 ustawy Prawo budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.
 18. Użytkowanie obiektów budowlanych:
  • zmiany dotyczące sieci gazowych,
  • protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów,
  • wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB,
  • elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany.
 19. Zmiana sposobu użytkowania – nowe załączniki do wniosku i cyfryzacja procedur.
 20. Praktyczne kwestie wykorzystywane przy umowach na roboty budowlane – na co zwrócić uwagę realizując umowę.
 21. Kierunki planowanych zmian w obowiązujących przepisach dotyczących procesu budowlanego.
 22. Pytania i odpowiedzi.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z siedzibą w Katowicach, w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa energetycznego, prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Reprezentuje czołowe firmy z branży energetycznej działające na południu Polski, w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, problematyki związaną z obsługą klienta, jak również reprezentacja Klientów przed URE i UOKiK. 

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne.

CENA SZKOLENIA

2.650 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • zakwaterowanie w pok. 1 osobowy ze śniadaniem,
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje,

1.350 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • przerwy kawowe oraz obiady.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 13.03.2023 roku (od godz.14.00) do 15.03.2023 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 13.03.2023 roku do obiadu 15.03.2023 roku.

Agenda szkolenia

13 marca 2023 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

14 marca 2023 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

15 marca 2023 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA