Prawo budowlane i zarządzenie mieniem przedsiębiorstwa w tym najem lokali – wybrane zagadnienia

TERMIN SZKOLENIA

25 – 27 października 2021 roku – Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

CEL SZKOLENIA

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach firm zajmujących się zarządzaniem mieniem przedsiębiorstwa w tym najmem lokali oraz budynków. Szkolenie pozwoli na poszerzenie umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami poszerzone o elementy prawa budowalnego i planowania przestrzennego oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

PROWADZĄCY

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z siedzibą w Katowicach, w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych, Prawa energetycznego oraz służebności przesyłu. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Jest również zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości. Posiada doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego.
W pracy trenerskiej skupia się na przekazaniu uczestnikom praktycznych aspektów danego zagadnienia, które można będzie wykorzystać w codziennej działalności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące zawierania umów najmu.
 2. Konstrukcja umowy najmu.
  • Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji, forma zawarcia umowy najmu, załączniki jako integralna część umowy najmu.
  • Czas trwania umowy najmu.
  • Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
  • Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
  • Przekazanie przedmiotu najmu.
  • Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.
 3. Najem okazjonalny
  • Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
  • Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia w umowie najmu okazjonalnego.
  • Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
  • Eksmisja Najemcy.
 4. Najem instytucjonalny
  • Podstawowe pojęcia.
  • Czas trwania umów najmu.
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę – konieczny element umowy najmu.
  • Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu.
  • Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego.
  • Tryb wykonywania eksmisji.
 5. Najem w praktyce.
  • • Wzory umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • Powództwa o opróżnienie lokalu,
  • Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.
 6. Podstawowe pojęcia z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane związane z zarządzaniem nieruchomościami i odpowiedzialnością osób sprawujących zarząd nieruchomością.
 7. Etapy realizacji inwestycji budowlanych (uczestnicy procesu, wymagana dokumentacja)
 8. Oddanie obiektu do użytkowania. Zgłoszenie obiektu do użytkowania. Najbardziej wyczekiwany przez inwestora etap realizacji inwestycji. Konieczność dopełnieniu formalności w celu umożliwienia legalnego użytkowania obiektu.
 9. Samowola budowlana i możliwości jej zalegalizowania.
 10. Zasady odpowiedzialności prawnej związane z przepisami prawa budowlanego i cywilnego za wykonywane czynności zarządu i nadzór nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa.
 11. Zmiany w prawnie budowlany – nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretację.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne, dostępny 24 h barek.

CENA SZKOLENIA

1990 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały pomocnicze,
 • imienne certyfikaty,
 • zakwaterowanie w pokoju 2 osobowy, dopłata do pokoju 1 osobowego – 200 zł netto
 • wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu,
 • miejsce parkingowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 22.11.2021 roku (od godz.14.00) do 25.11.2021 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 22.11.2021 roku do śniadania 25.11.2021 roku.

Agenda szkolenia

22 listopada 2021 roku

 • Przyjazd i zakwaterowanie gości,
 • 19:00 – kolacja.

23 listopada 2021 roku

 • 08:00 – śniadanie,
 • 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
 • 14:00 – 15:00 – obiad,
 • 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
 • 19:00 – kolacja.

24 listopada 2021 roku

 • 08:00 – śniadanie,
 • 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
 • 14:00 – 15:00 – obiad,
 • 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
 • 19:00 – kolacja.

25 listopada 2021 roku

 • 08:00 – śniadanie,
 • 11.00 – zakończenie szkolenie i wykwaterowanie

DOKUMENTY DO POBRANIA