Organizacja i zarządzanie szkoleniami

TERMIN SZKOLENIA

07-09 grudnia 2022 roku – Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

CEL SZKOLENIA

Celem jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych oraz oceny efektywności szkoleń. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi projekty szkoleniowe, zdobędą wiedzę na temat czynników warunkujących prawidłowy dobór szkoleń dla pracowników.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników działów szkoleń.

Wymagania podstawowe wobec uczestników: minimum roczne doświadczenie w branży szkoleniowej, znajomość podstawowych narzędzi HR

Metody szkoleniowe: case study; ćwiczenia treningowe; odgrywanie ról; zespołowe wypracowywanie rozwiązań.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Dr JAROSŁAW KUCHARSKI trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie”. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

PROGRAM SZKOLENIA

Część I – Przygotowanie do działań szkoleniowych w firmie.

 • Projektowanie zadań pracowniczych i nastawienie prorozwojowe firmy,
 • rola Działu Szkoleń i Działu Personalnego w realizowaniu polityki personalnej, narzędzia rozwoju zawodowego,
 • narzędzia rozwoju: rodzaje szkoleń, strategie szkoleniowe, coaching, mentoring, e-learning etc.,
 • metody pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (ankiety, próbki pracy, opinie, grupy focusowe, wywiady),
 • planowanie budżetu szkoleniowego,
 • efektywne przeprowadzenie przetargu na dostarczanie usług szkoleniowych – ocena programu i oferty szkoleniowej.

Część II – Przeprowadzenie i ewaluacja działań szkoleniowych.

 • Modele wdrażania działań szkoleniowych,
 • paradygmaty szkoleniowe – dobór metodologii (NLP, szkolenia narzędziowe i wglądowe, szkolenia angażujące proces grupowy etc.) i jej wpływ na efekty działań,
 • techniki szkoleniowe – zasadność prowadzenia prezentacji, metod aktywizujących, metod projektowych, „zadań domowych” dla uczestników etc.,
 • materiały szkoleniowe – zasady doboru i wartości samokształcenia pracowników,
 • metody oceny efektywności szkolenia pojedynczego i całych cyklów szkoleniowych – na podstawie metodologii Donalda L. Kirkpatricka,
 • obliczanie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) dla strategii szkoleniowej.

Część III – Komunikacja i negocjacje z wykonawcami szkoleń.

 • Tworzenie wewnętrznych narzędzi ewaluacyjnych działań szkoleniowych; systemy raportowania zmian szkoleniowych,
 • łącznie działań szkoleniowych zewnętrznych i wewnętrznych – pozyskiwanie organizacyjnych „agentów zmian”, wybór i szkolenie trenerów wewnętrznych,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca przebiegu i efektów działań rozwojowych,
 • negocjacje z wykonawcami usług szkoleniowych,
 • budowanie długotrwałych relacji z zewnętrznymi firmami doradczymi, wartości dodane współpracy.

Część IV – Rekomendacje rozwojowe.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne, dostępny 24 h barek.

CENA SZKOLENIA

2.450 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • zakwaterowanie w pok. 1 osobowy ze śniadaniem,
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje,

1.150 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • przerwy kawowe oraz obiady.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 07.12.2022 roku (od godz.14.00) do 09.12.2022 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 07.12.2022 roku do obiadu 09.12.2022 roku.

Agenda szkolenia

07 grudnia 2022 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

08 grudnia 2022 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

09 grudnia 2022 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA