Eksploatacja obiektów budowlanych i umowy o roboty budowlane

TERMIN SZKOLENIA

07-09 lutego 2024 roku – Zakopane, Hotel Czarny Potok

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji.
  • Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków.
  • Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego.
  • Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych.
  • Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków.
  • Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków.
 2. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości.
  • Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego – ćwiczenie.
  • Przeglądy – kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie.
 3. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych.
  • Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych wersja minimum/max.
  • Przeglądy konserwacyjne planowanie i zlecania usług dotyczących napraw lub wymiany.
  • Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych – przykłady.
  • Wymogi prawne w zakresie uprawnień do wykonywania działań konserwacyjno – serwisowych instalacji i urządzeń problematyka tzw. uprawnień.
  • Procedura oceny i wyboru ofert.
  • Przygotowanie umów konserwacyjno serwisowych – przykłady umów.
  • Procedury przygotowania umów na dostawy i instalowanie urządzeń, na co zwrócić szczególną uwagę?
 4. Cyfrowa książka obiektu budowlanego obowiązuje od stycznia 2023r.
  • Co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
  • Od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?.
  • Jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB?
  • Jakie druki i protokoły należy rejestrować w KOB?
  • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
  • Kto może dokonywać wpisów w KOB?
  • Czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
  • W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 5. Umowy o roboty budowlane.
  • Omówienie praktycznych problemów związanych z odbiorami na budowie.
  • Omówienie przypadków oraz następstw odstąpienia od umowy o roboty budowlane, w tym odstąpienia częściowego ze skutkiem prawnym ex nunc (na przyszłość).
  • Omówienie roszczeń związanych z odstąpieniem i sposobów ich dochodzenia oraz zaspokojenia.
  • Omówienie roszczeń z gwarancji i rękojmi, a także przypadków wygaśnięcia i przedawnienia tych roszczeń.
  • Omówienie praktycznych i prawnych aspektów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  • Omówienie praktycznych aspektów problematyki kar umownych i ich miarkowania.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik z praktyką sądową. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń. Uczestniczyła w szeregu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, w tym negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim,  ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne.

CENA SZKOLENIA

2.650 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • zakwaterowanie w pok. 1 osobowy ze śniadaniem,
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje,

1.350 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • przerwy kawowe oraz obiady.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm finansowanych z budżetu Państwa, które do karty zgłoszenia dołączą oświadczenie, że szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz będzie finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych wystawiamy faktury VAT ze stawką zwolniony.

W tym wypadku cena netto = cenie brutto.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 07.12.2024 roku (od godz.14.00) do 09.02.2024 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 07.02.2024 roku do obiadu 09.02.2024 roku.

Agenda szkolenia

07 lutego 2024 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

08 lutego 2024 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

09 lutego 2024 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA