Wykonywanie prac eksploatacyjnych na nieruchomości należącej do tzw. trudnego klienta

TERMIN SZKOLENIA

14 -15 lutego 2023 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane pracownikom zajmującym się eksploatacja urządzeń, a także wszystkim pracownikom którzy chcą aktualizować wiedzę na temat obowiązujących przepisów i kształtującego się orzecznictwa w zakresie możliwości prowadzenia prac eksploatacyjnych przez przedsiębiorców przesyłowych na gruntach prywatnych.

Szkolenie pozwoli zapoznać pracowników z przysługującymi im prawami i zasadami postępowania w przypadku konieczności wchodzenia na grunty prywatne. Szkolenie prowadzą specjalista od spraw wizerunku oraz prawnik.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć reagowanie na sytuacje trudne w kontaktach z klientami, a także przedyskutować wpływ postępowania i budowanych relacji na wizerunek Spółki.

Ponadto podczas szkolenia pracownicy otrzymają wzory dokumentów i notatek służbowych umożliwiających skuteczne wnioskowanie o decyzje i postanowienia wydawane w różnym trybie.

Przedstawione zostaną również rozwiązania związane z epidemią covid-19 oraz dodatkowych obowiązków wynikających z tego fakty.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik z praktyką sądową. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń. Uczestniczyła w szeregu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, w tym negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim,  ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Zagadnienia psychologiczne

 1. Do czego ma prawo pracownik przedsiębiorstwa przesyłowego wchodząc na nieruchomość prywatną.
 2. Kiedy następuje naruszenie miru domowego i jakie są tego konsekwencje.
 3. Dlaczego klient staje się trudny i agresywny.
 4. Asertywność jako umiejętność obrony swoich praw w kontakcie z klientem.
 5. Odpowiedzialne i świadome budowanie wizerunku Firmy w sytuacjach konfliktowych.

Zagadnienia prawne

 1. Stan wyższej konieczności, a dostęp do nieruchomości – zastosowanie 142 kc do urządzeń przesyłowych.
 2. Siła wyższa i nagła potrzeba zapobiegania nagłej szkodzie.
 3. Zajmowanie nieruchomości bez decyzji administracyjnych.
 4. Zajmowanie nieruchomości w warunkach epidemii covid-19
 5. Dlaczego warto występować o zabezpieczenie.
 6. Egzekucja decyzji i postanowień.

CENA SZKOLENIA

1 100 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia (2 dni)
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA