Warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie

TERMIN

15 lipca 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja oraz usystematyzowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach ochrony przeciwpożarowej, a także wymagań Polskich Norm oraz norm zharmonizowanych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku oraz rozwiązania zapewniające możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi. Zostaną również omówione wymagania przeciwpożarowe stawiane elementom wykończenia wnętrz oraz wyposażenia stałego i instalacjom. W ramach szkolenia zostaną przedstawione czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Omówione również zostaną wymagania formalne, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, konieczne do zrealizowania na etapie prowadzenia inwestycji, w tym spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących inwestycję na poszczególnych etapach od projektowania poprzez budowę do przygotowania obiektu do oddania do użytkowania oraz nadzorujących prowadzenie prac w obiekcie budowlanym i na terenie przyległym.

PROWADZĄCY

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych oficerów straży pożarnej, inżynierów pożarnictwa, rzeczoznawców. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Bezpieczeństwo pożarowe budynków:
  • wymagania techniczno-budowlane,
  • ochrona przeciwpożarowa.
 2. Podział obiektów ze względu na przeznaczenie, sposób użytkowania i grupy wysokości obiektów.
 3. Gęstość obciążenia ogniowego – przykłady obliczeniowe.
 4. Usytuowanie budynku – ograniczanie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki.
 5. Ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku – strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.
 6. Ogólne informacje nt.: spalanie, pożar, wybuch.
 7. Warunki i sposoby ochrony przeciwpożarowej obiektów – urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 8. Bezpieczeństwo ewakuacji ludzi:
  • drogi ewakuacyjne,
  • elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego,
  • zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

CENA NETTO z wakacyjną zniżką

450 zł  395 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

3. Dokumenty do pobrania