Sygnaliści – wdrożenie dyrektywy o ochronie

TERMIN SZKOLENIA

15 grudnia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

17 grudnia 2021 roku to termin do wprowadzenia mechanizmu ochrony sygnalistów. 17 grudnia 2021 roku to również termin dla polskiego ustawodawcy na wprowadzenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Od kiedy stosować przepisy o sygnalistach?

Od 17 grudnia 2021 roku nowe przepisy powinny stosować:

 • podmioty prywatne zatrudniające powyżej 249 pracowników,
 • podmioty publiczne, kanały wewnętrzne i zewnętrzne (z tym że, Polska może podjąć decyzję o zwolnieniu z tego obowiązku gminy mającej mniej niż 10 000 mieszkańców lub podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników).

Od 17 grudnia 2023 roku przepisy o sygnalistach obejmą podmioty prywatne zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie. Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Etapy wdrożeniowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku.
4. Terminy wdrożeniowe dla nowych regulacji prawnych.
5. Typologia i definicje sygnalisty zawarte w przepisach.
6. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów.
7. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.
8. Środki ochrony sygnalistów.
9. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
10. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
11. Przepisy RODO a dyrektywa o sygnalistach.
12. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
13. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
14. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe.
15. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.
16. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.

Odpowiemy sobie na pytania:

 1. Kto powinien obowiązkowo wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości naruszenia prawa Unii?
 2. Na czym polegają obowiązki instytucji, organizacji, urzędów i przedsiębiorców wobec osób dokonujących zgłoszeń?
 3. Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 4. Jak opracować procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach?
 5. Jakimi sposobami skutecznie chronić sygnalistów?
 6. Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 7. Z jakimi sankcjami za nieprzestrzeganie postanowień Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii trzeba się liczyć?

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik, ukończyła także studia podyplomowe z ,,Psychologii zarządzania”. Doświadczony praktyk, od 2008 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, współpracuje z wieloma firmami, na co dzień zajmując się zagadnieniami związanymi z prawem pracy; w szczególności z zatrudnianiem i zwalnianiem, nawiązywaniem stosunku pracy, płacami, ubezpieczeniami społecznymi, a także zagadnieniami miękkiego HR. Autorka artykułów z zakresu prawa pracy na łamach „Naszego Forum”. Od 14 lat prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jako trener przeprowadziła wiele szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu kadr i płac, m.in.: ,,Płace w praktyce dla początkujących”, ,,PPK”, „Czas pracy w praktyce,” ,,Prawo pracy w praktyce dla zaawansowanych”, „Mobbing i dyskryminacja”, „Dokumentacja pracownicza”, „RODO w prawie pracy”, „Prawo pracy od A do Z”, „Rozmowy roczne”, „Komunikacja w zespole”, Rozwiazywanie konfliktów i trudne rozmowy”,

CENA SZKOLENIA

450 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA