Psychologiczne aspekty zarządzania – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

TERMIN SZKOLENIA

20 kwietnia 2023 roku – godz. 10.00 – 15.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Trening daje wiedzę i umiejętności związane z funkcjami menedżerskimi, kierowaniem ludźmi, motywowaniem ich, koordynacją zespołowego działania i osiągania zamierzonych celów firmowych. Forma to głownie aktywne ćwiczenia z krótkimi wykładami i prezentacjami uczestników.

W poszczególnych blokach tematycznych przewidujemy trzy formy czyli wprowadzenie, ćwiczenia i interpretację zachowań uczestników. Każdy temat obejmuje mniej więcej dwie godziny dydaktyczne i wymaga aktywności nie tylko prowadzącego ale i wszystkich uczestników, gdyż przygotowane są gry, zabawy, zadania i testy psychologiczne.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKIpsycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe funkcje menedżerskie, lider czy kierownik, wielostronność sytuacji zawodowych, twarde i miękkie elementy w zarządzaniu, główne ujęcia koncepcyjne m. in. zarządzanie przez cele.
 2. Zdolności i osobowość menedżera sukcesu: główne ujęcia tzw. modelu optymalnego. Testy ułatwiające autodiagnozę.
 3. Układy komunikacyjny – struktury poziome i pionowe w firmie, kanały oficjalne i ukryte, poziomy komunikacyjne (od monologu przez dialog do zbiorowych dyskusji), funkcje aktów komunikacyjnych (opis czy tworzenie społeczności), siła przekonywania.
 4. Motywacja – czynniki skłaniające i mobilizujące do działania a czynniki zniechęcające i demotywujące; finansowe i pozafinansowe motywacje, rola potrzeb i oczekiwań. Konflikty – źródła, fazy, reakcje, sytuacje trudne, negocjacje zarządcze.
 5. Zespół pracowniczy jako grupa społeczna – normy, role, funkcje, konformizm i twórcze myślenie zespołowe , wpływ grupy na jednostkę, emocje i stres.

CENA SZKOLENIA

750 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm finansowanych z budżetu Państwa, które do karty zgłoszenia dołączą oświadczenie, że szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz będzie finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych wystawiamy faktury VAT ze stawką zwolniony.

W tym wypadku cena netto = cenie brutto.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 09.45 – 10.00 logowanie
  • 10.00 – 11.30 szkolenie
  • 11.30 – 11.45 przerwa
  • 11.45 – 13.15 szkolenie
  • 13.15 – 13.30 przerwa
  • 13.30 – 15.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA