Prawo pracy – wybrane zagadnienia prawne

TERMIN

26-27 lipca 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

Epidemia wirusa Covd-2 praktycznie wszystkim wywróciła życie do góry nogami – zarówno prywatne, jak i zawodowe. Ostatnie tygodnie to nie tylko obawy o zdrowie własne i najbliższych, ale również ciągłe zakazy, nakazy czy odstępstwa związane z nowymi regulacjami prawnymi bądź wytycznymi. Pracodawcy wiedzą, że muszą chronić zdrowie i życie pracowników, ale ze względu na pojawiające się wciąż nowe, często sprzeczne informacje, nie wiedzą, co mogą, co powinni, a czego nie. Dynamika stopniowego znoszenia kolejnych ograniczeń też nie sprzyja stabilności rozwiązań w kwestiach pracowniczych. Podczas szkolenia, trener postara się rozwiać Państwa wątpliwości z tym związane w oparciu obowiązujące przepisy, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.
Prowadząca szkolenie zwróci uwagę na kluczowe kwestie prawne związane m.in. z:

 • wykonywaniem pracy zdalnej i odsuwaniem pracowników od wykonywanej pracy,
 • co z przymusowymi urlopami wypoczynkowymi,
 • charakterem prawnym kwarantanny,
 • zarządzaniem czasem pracy i pracą zdalną,
 • zasadami rozwiązywania umów o pracę,
 • zachowaniem lub nie zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie nieświadczenia pracy,
 • świadczenia rehabilitacyjne w okresie covid-19,
 • pracownicy młodociani,
 • zmiany warunków pracy,
 • dofinansowanie – utrzymanie miejsc pracy,
 • postojowe.

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik, ukończyła także studia podyplomowe z ,,Psychologii zarządzania”. Doświadczony praktyk, od 2008 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, współpracuje z wieloma firmami, na co dzień zajmując się zagadnieniami związanymi z prawem pracy; w szczególności z zatrudnianiem i zwalnianiem, nawiązywaniem stosunku pracy, płacami, ubezpieczeniami społecznymi, a także zagadnieniami miękkiego HR. Autorka artykułów z zakresu prawa pracy na łamach „Naszego Forum”. Od 14 lat prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jako trener przeprowadziła wiele szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu kadr i płac, m.in.: ,,Płace w praktyce dla początkujących”, ,,PPK”, „Czas pracy w praktyce,” ,,Prawo pracy w praktyce dla zaawansowanych”, „Mobbing i dyskryminacja”, „Dokumentacja pracownicza”, „RODO w prawie pracy”, „Prawo pracy od A do Z”, „Rozmowy roczne”, „Komunikacja w zespole”, Rozwiazywanie konfliktów i trudne rozmowy”,

 1. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w 2021 r.
  • Nawiązanie umowy o pracę w 2021 r. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego – wybrane zagadnienia budzące wątpliwości.
  • Zmiana umowy o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  • Rozwiązanie umowy o pracę – różne tryby i skomplikowane przypadki – w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Okres przechowywania dokumentacji kadrowej.
  • Teczki osobowe pracowników – papierowe i elektroniczne.
  • Dokumenty dotyczące nawiązania i kontynuowania stosunku pracy,
  • Dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę.
  • Dodatkowa dokumentacja poza teczką osobową.
  • Świadectwo pracy w 2021 r.
 3. Czas pracy.
  • Definicja czasu pracy.
  • Czas pracy w okresie pandemii.
  • Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2021 r.
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy.
  • Badania lekarskie a czas pracy.
  • Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
  • Godziny pracy do zaplanowania – w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym.
  • Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy.
  • Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
  • Dni wolne w harmonogramie czasu pracy.
  • Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
  • Praca w niedziele i święta.
  • Czas pracy a czas usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.
  • Pracownicy zarządzający a czas pracy.
 4. Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków.
  • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
  • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
  • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
  • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek pracownika czy pracodawcy?
  • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
  • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
  • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
  • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
  • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
  • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
  • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
  • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
  • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
  • Jakie są planowane zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych?
 5. Monitoring w miejscu pracy – niezbędne procedury i dokumentacja.
 6. Odpowiedzialność porządkowa oraz nagradzanie pracowników.
 7. Szkolenia BHP i badania lekarskie – najczęstsze wątpliwości.

CENA NETTO ze zniżką wakacyjną

750 zł  655 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 15.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

3. Dokumenty do pobrania