Prawo energetyczne

TERMIN SZKOLENIA

03 czerwca 2024 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia je przedstawienie usystematyzowanych informacji na temat prawa energetycznego, w tym omówienie najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu oraz zaprezentowanie aktualnych trendów w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego z zakresu prawa energetycznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej mają kontakt z prawem energetycznym a w szczególności:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników wytwórców oraz spółek przesyłu i obrotu,
 • pracowników przemysłowych odbiorców energii,
 • pracowników firm doradczych, banków, kancelarii prawnych,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa energetycznego, prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Reprezentuje czołowe firmy z branży energetycznej działające na południu Polski, w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, problematyki związaną z obsługą klienta, jak również reprezentacja Klientów przed URE i UOKiK. W pracy trenerskiej skupia się na przekazaniu uczestnikom praktycznych aspektów danego zagadnienia, które można będzie wykorzystać w codziennej działalności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Charakterystyka rynku energetycznego w Polsce.
 2. Prawo energetyczne: założenia ustawy, podstawowe definicje.
  • Zakres przedmiotowy ustawy Prawo energetyczne. 
  • Cele ustawy Prawo energetyczne. 
  • Słownik istotnych pojęć.
  • Podstawowe obowiązki ustawowe przedsiębiorstwa energetycznego.
 3. Koncesja –  warunek działalności przedsiębiorstwa energetycznego.
  • Zakres koncesji. 
  • Postępowanie (o udzielenie, przedłużenie, cofnięcie, ograniczenie koncesji). 
  • Przesłanki negatywne wydania koncesji.
 4. Taryfa na rynku energetycznym.
  • Reguły kalkulacji taryf. 
  • Procedura zatwierdzania taryf.
 5. Rodzaje umów – Umowa przyłączeniowa, dystrybucyjna, sprzedaży i umowa kompleksowa. 
 6. Uprawnienie  do zmiany sprzedawcy.
  • Zasada zmiany sprzedawcy (energii elektrycznej, paliw gazowych).
  • Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.
 7. Rola i zadania Prezesa URE.
  • Uprawnienia i Prezesa URE. 
  • Reguły postępowania przed Prezesem URE.
  • Konsument – Zbiór praw konsumenta praktyczne wskazówki Prezesa URE i Prezesa UOKiK.

Podczas szkolenia zostaną omówione przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • rynku energetycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem operatora systemu
  przesyłowego elektroenergetycznego,
 • prawa unijnego oraz prawa krajowego,
 • regulacji sektorowych,
 • umowy (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, świadczenie usług przesyłania/ dystrybucji energii elektrycznej, sprzedaży energii elektrycznej, umowa kompleksowa),
 • Prezes URE jako centralny organem administracji rządowej – jego rola i zadania z zakresu spraw regulacji gospodarką energią oraz promowania konkurencji,
 • koncesje, certyfikaty niezależności operatorów systemów elektroenergetycznych, taryfy dla energii elektrycznej.

CENA SZKOLENIA

550 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA