Nowelizacja Ustawy „Prawo budowlane” – wybrane zagadnienia

TERMIN SZKOLENIA

18 października 2022 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wskazanie zakresu nowelizacji z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557). oraz wcześniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe prawo budowlane obowiązuje od 19 września 2020 r.

Szczególnie zwrócimy uwagę na problematykę:

 • zmian związanych z wymogami koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zakres i forma projektu oraz innymi decyzjami i uzgodnieniami koniecznymi do rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zmiany katalogu obiektów niewymagających pozwolenia na budowę,
 • zmian istotnych i nieistotnych związanych z projektem w trakcie prowadzenia robot budowlanych,
 • zasad legalizacji obiektów budowlanych i nowych terminów uzgadniania warunków zasilania w media obiektów i innych ważnych zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy,
 • cyfryzacja procesu budowlanego.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa energetycznego, prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.

W pracy trenerskiej skupia się na przekazaniu uczestnikom praktycznych aspektów danego zagadnienia, które można będzie wykorzystać w codziennej działalności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cyfryzacja procesu budowlanego.
  • Portal e – budownictwo.
  • Standardy projektów w wersji cyfrowej.
  • Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
  • Dokumentacja budowy wg nowych przepisów (projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny).
  • Dokumentacja budowy, projekt techniczny do pozwolenia na użytkowanie – forma i treść
 2. Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym.
  • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
  • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
  • Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?
 3. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.
  • Pozwolenie na budowę. Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
  • Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
  • Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
  • Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych szansa na inwestycje niekonwencjonalne.
  • Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.
 4. Kontrola organu nadzoru budowlanego.
 5. Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur – z uwzględnieniem kwestii cyfrowych.
  • Katalog obiektów na zgłoszenie.
  • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
  • Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe.
  • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?
 6. Dyskusja i podsumowanie warsztatów.

CENA SZKOLENIA

495 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA