MS WORD DLA KAŻDEGO – termin do uzgodnienia

Celem szkolenia jest opanowanie Ms Word na poziomie zaawansowanego użytkownika. Szkolenie pozwala na zautomatyzowanie czynności wykonywanych standardowo długo i nieefektywnie, pozwala na opanowanie korespondencji seryjnej i pracy grupowej.

Forma szkolenia:

 • Często koncentrujemy się na zagadnieniach, które szczególnie interesują uczestników mniej czasu poświęcając lub pomijając tematy, które nie są traktowane jako tematy o wysokim priorytecie przez zainteresowanych.
 • Szkolenie ma postać warsztatową.
 • Tematyczny, ramowy program szkolenia poniżej jest propozycją i jest realizowany pod kątem potrzeb i według możliwości uczestników szkolenia.

Po szkoleniu uczestnik powinien potrafić:

 • Automatycznie formatować i zmieniać formaty dla całego dokumentu;
 •  Automatycznie generować spisy treści, przypisy i indeksy, spisy ilustracji;
 • Tworzyć szablony dokumentów;
 • Dzielić dokument na fragmenty i przydzielać je współpracownikom do obróbki, a następnie scalać;
 • Profesjonalnie numerować strony z dzieleniem dokumentu na części;
 • Tworzyć wielopoziomowe listy numerowane;

Pracować z innymi nad treścią dokumentu:

 • Blokować możliwość dodawania zmian;
 • Szybko porównać wersje dokumentu na kilka sposobów i wychwycić zmiany;

Automatyzować pracę:

 • Generować automatycznie serie umów ze zmianą stron i szczegółów;
 • Tworzyć makropolecenia dla często powtarzanych czynności;

SZYBKIE USYSTEMATYZOWANIE PODSTAWOWYCH POLECEŃ MS WORD I ZASAD EDYCJI I FORMATOWANIA TEKSTU.

 1. Układ strony.
  • Marginesy,
  • pionowy układ tekstu,
  • kolumny,
  • sekcje w dokumencie.
 2. Nagłówek, stopka.
  • Data i godzina, znak wodny.
 3. Praca z tekstem.

GRAFIKA W MS WORD

 1. Wstawianie i formatowanie obiektów SmartArt, kształtów, szybkich części.
 2. Praca ze zdjęciami.
 3. Schematy organizacyjne.

PRACA GRUPOWA W WORD.

 1. Komentarze.
  • Wstawianie, edytowanie, przeglądanie, usuwanie, wydruk.
 2. Śledzenie zmian.
  • Włączanie, wyłączanie trybu rejestracji zmian,
  • przeglądanie zmian, akceptacja i usuwanie zmian,
  • przeglądanie zmian dla wybranych recenzentów,
  • „dymki”, różne opcje wyświetlania poprawek,
  • oryginał i wersja końcowa,
  • porównywanie dokumentów,
  • łączenie dokumentów z poprawkami od różnych recenzentów.
 3. Drukowanie dokumentu z prześledzonymi zmianami.
 4. Udostępnianie i ochrona dokumentu MS Word.
 5. Język dokumentu.
 6. Słowniki niestandardowe.
 7. Modyfikowanie pozycji dodawanych do własnych słowników.
 8. Autokorekta używana do poprawy często popełnianych błędów.
 9. Ustawienia domyślne Autokorekty i jej modyfikowanie.
 10. Tezaurus.
 11. Autokorekta używana do zapamiętywania wybranych tekstów, tabel, symboli.

AUTOMATYZACJA FORMATOWANIA W WORD.

 1. Malarz formatu.
 2. Szybka, automatyczna zamiana wyglądów tekstu.
 3. Style.
  • Formatowanie za pomocą stylów.
  • Modyfikowanie wybranego stylu.
  • Style akapitowe i znakowe.
  • Wykorzystanie stylów istniejących.
  • Tworzenie nowych stylów i szablonów, które można wykorzystać do automatyzacji pracy.
  • Dodawanie stylów do szablonu globalnego.
 4. Autoformatowanie.
 5. Kopiowanie formatów z innego dokumentu.
 6. Konspekty z zagnieżdżonymi listami numerowanymi.
 7. Numerowanie stron i wstawianie tekstu i grafiki w nagłówku i stopce.

PRACA Z DŁUGIMI DOKUMENTAMI.

 1. Dzielenie dokumentu na sekcje w celu zmiany ustawienia strony dla fragmentu dokumentu.
 2. Definiowanie struktury dokumentu za pomocą nagłówków.
 3. Widok konspekt, jako metoda zarządzania treścią długich dokumentów.
  • Wyświetlanie wybranych poziomów dokumentu.
  • Przenoszenie dużych ilości tekstu w dokumencie.
  • Zmiany w hierarchii dokumentu.
  • Wydruk konspektu.
 4. Wstawianie indeksów(opcjonalnie).
 5. Wstawianie spisów treści.
 6. Wstawianie podpisów (opcjonalnie).
 7. Wstawianie odsyłaczy.
 8. Wyświetlanie i praca na wielu dokumentach jednocześnie

KORESPONDENCJA SERYJNA.

 • Tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej.

CENA NETTO z wakacyjną zniżką

450 zł  395 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

Adres szkolenia:     Szkolenie on-line

Język szkolenia:     polski lub angielski                          

NAZWA SZKOLENIACZAS TRWANIAGRUPA DO 12 OSÓBKAŻDA DODATKOWA OSOBA POWYŻEJ DWUNASTEJ
Dwudniowe (szkolenia pakietowe)
PAKIET WORD+ECEL16 h3 999,00 zł220,00 zł
Jednodniowe (szkolenia osobne)
EXCEL DLA PRAWNIKÓW8 h2 400,00 zł150,00 zł
WORD DLA PRAWNIKÓW8 h2 400,00 zł150,00 zł

Cena zawiera

 • Dobór programu – analiza potrzeb i sprawdzenie poziomu realizowana za pomocą wygodnego narzędzia online, ankiet przesłanych na maila lub realizowana na zasadzie wywiadu przed szkoleniem
 • Warsztatowe zajęcia – zalecane grupy od 4 do 12 osób na sprzęcie klienta w lokalizacji wskazanej przez klienta
 • Dzień szkoleniowy – 8 h dydaktycznych

Zapytaj o to szkolenie