Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego w praktyce

TERMIN SZKOLENIA

20 lutego 2023 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego. NIe wszyscy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku co wykazyły przeprowadzone kontrole.

Ten warsztat pomoże uniknąć przykrych pokontrolnych niespodzianek pokazując:

 • jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany,
 • praktyczne aspekty prowadzenia KOP,
 • kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych,
 • jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać.

Warsztat skierowany jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • pracowników urzędów – osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik z praktyką sądową. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń. Uczestniczyła w szeregu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, w tym negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim,  ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. „Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych” 

2. Podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego – Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

3. Wzór i struktura książki obiektu budowlanego prowadzonego dla określonej kategorii obiektu.

4. Osoby uprawnione do dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego i jej prowadzenia, właściwe upoważnienie i jego treść – zarządca nieruchomości, pracownik, zleceniobiorca.

5. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych, zakres przedmiotowy, terminy i zasady ich ujawniania w książce obiektu budowlanego.

6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektu budowlanego związanej z książką obiektu budowlanego.

7. Zalecenia z przeglądów okresowych obiektu budowlanego – wpisy, termin wykonania i ich prawidłowa dokumentacja, powiadomienie organów nadzoru budowlanego w przypadku ich niewykonania.

8. Wpisy do książki obiektów budowlanych związane z przebudowani obiektu, pracami remontowymi, uszkodzeniami i katastrofami budowlanymi.

9. Zasady kontynuowania prowadzenia książki obiektu budowlanego w trakcie jego istnienia.

10. Organy uprawnione do kontroli obiektów budowlanych w tym do kontroli dokumentacji obiektu budowlanego – sankcje za niewłaściwe utrzymanie obiektu budowlanego dla właściciela zarządcy obiektu przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

11. Case study z zakresu utrzymania obiektów budowlanych i przykładów właściwych wpisów do książki obiektu budowlanego.

12. Orzecznictwo sądowe i praktyka organów kontrolujących dotyczące utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

CENA SZKOLENIA

495 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA