Wykonywanie prac eksploatacyjnych na nieruchomości należącej do tzw. trudnego klienta

TERMIN SZKOLENIA

25 – 27 października 2021 roku – Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

Szkolenie jest dedykowane pracownikom zajmującym się eksploatacja urządzeń, a także wszystkim pracownikom którzy chcą aktualizować wiedzę na temat obowiązujących przepisów i kształtującego się orzecznictwa w zakresie możliwości prowadzenia prac eksploatacyjnych przez przedsiębiorców przesyłowych na gruntach prywatnych.

Szkolenie pozwoli zapoznać pracowników z przysługującymi im prawami i zasadami postępowania w przypadku konieczności wchodzenia na grunty prywatne. Szkolenie prowadzą specjalista od spraw wizerunku oraz prawnik.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć reagowanie na sytuacje trudne w kontaktach z klientami, a także przedyskutować wpływ postępowania i budowanych relacji na wizerunek Spółki.

Ponadto podczas szkolenia pracownicy otrzymają wzory dokumentów i notatek służbowych umożliwiających skuteczne wnioskowanie o decyzje i postanowienia wydawane w różnym trybie.

Przedstawione zostaną również rozwiązania związane z epidemią COVID-19 oraz dodatkowych obowiązków wynikających z tego fakty.

Dr JAROSŁAW KUCHARSKI trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie”. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

TEMATYKA SZKOLENIA

Zagadnienia psychologiczne

 1. Do czego ma prawo pracownik przedsiębiorstwa przesyłowego wchodząc na nieruchomość prywatną.
 2. Kiedy następuje naruszenie miru domowego i jakie są tego konsekwencje.
 3. Dlaczego klient staje się trudny i agresywny.
 4. Asertywność jako umiejętność obrony swoich praw w kontakcie z klientem.
 5. Odpowiedzialne i świadome budowanie wizerunku Firmy w sytuacjach konfliktowych.

Zagadnienia prawne

 1. Stan wyższej konieczności, a dostęp do nieruchomości – zastosowanie 142 kc do urządzeń przesyłowych.
 2. Siła wyższa i nagła potrzeba zapobiegania nagłej szkodzie.
 3. Zajmowanie nieruchomości bez decyzji administracyjnych.
 4. Zajmowanie nieruchomości w warunkach epidemii covid-19
 5. Dlaczego warto występować o zabezpieczenie.
 6. Egzekucja decyzji i postanowień.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne, dostępny 24 h barek.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 25.10.2021 roku (od godz.14.00) do 27.10.2021 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 25.10.2021 roku do obiadu 27.10.2021 roku.

Agenda szkolenia

25 października 2021 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

26 października 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

27 października 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA