Wykonywanie prac eksploatacyjnych na nieruchomości należącej do tzw. trudnego klienta

19-20 kwietnia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

Szkolenie jest dedykowane pracownikom zajmującym się eksploatacja urządzeń, a także wszystkim pracownikom którzy chcą aktualizować wiedzę na temat obowiązujących przepisów i kształtującego się orzecznictwa w zakresie możliwości prowadzenia prac eksploatacyjnych przez przedsiębiorców przesyłowych na gruntach prywatnych.

Szkolenie pozwoli zapoznać pracowników z przysługującymi im prawami i zasadami postępowania w przypadku konieczności wchodzenia na grunty prywatne. Szkolenie prowadzą specjalista od spraw wizerunku oraz prawnik.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć reagowanie na sytuacje trudne w kontaktach z klientami, a także przedyskutować wpływ postępowania i budowanych relacji na wizerunek Spółki.

Ponadto podczas szkolenia pracownicy otrzymają wzory dokumentów i notatek służbowych umożliwiających skuteczne wnioskowanie o decyzje i postanowienia wydawane w różnym trybie.

Przedstawione zostaną również rozwiązania związane z epidemią covid-19 oraz dodatkowych obowiązków wynikających z tego fakty.

JAROSŁAW KUCHARSKI – trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie„. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

Zajęcia prowadzi prawnik z praktyką sądową, ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych

Zagadnienia psychologiczne

 1. Do czego ma prawo pracownik przedsiębiorstwa przesyłowego wchodząc na nieruchomość prywatną.
 2. Kiedy następuje naruszenie miru domowego i jakie są tego konsekwencje.
 3. Dlaczego klient staje się trudny i agresywny.
 4. Asertywność jako umiejętność obrony swoich praw w kontakcie z klientem.
 5. Odpowiedzialne i świadome budowanie wizerunku Firmy w sytuacjach konfliktowych.

Zagadnienia prawne

 1. Stan wyższej konieczności, a dostęp do nieruchomości – zastosowanie 142 kc do urządzeń przesyłowych.
 2. Siła wyższa i nagła potrzeba zapobiegania nagłej szkodzie.
 3. Zajmowanie nieruchomości bez decyzji administracyjnych.
 4. Zajmowanie nieruchomości w warunkach epidemii covid-19
 5. Dlaczego warto występować o zabezpieczenie.
 6. Egzekucja decyzji i postanowień.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia ( 2 dni)
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

3. Dokumenty do pobrania