Rekrutacja i derekrutacja pracowników

TERMIN

28 lipca 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

14 czerwca 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przygotowywania ofert pracy, wstępnej selekcji kandydatów, sposobów przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, selekcji i rekomendacji kandydatów na podstawie rozmów kwalifikacyjnych, komunikowanie wyników rozmów kwalifikacyjnych osobom zgłaszającym zapotrzebowanie na nowych pracowników, przeprowadzanie rozmów derekrutacyjnych i działań osłonowych dla odchodzących pracowników.

PROWADZĄCY

JAROSŁAW KUCHARSKI – trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie„. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Określenie wymogów wstępnych dla kandydata do pracy.
 2. Przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego.
 3. Selekcja na podstawie CV.
 4. Rozmowa rekrutacyjna:
  • Cele rozmowy rekrutacyjnej.
  • Przygotowanie zadań kwalifikacyjnych.
  • Ocena rozmowy i zadań.
 5. Ranking kandydatów i komunikacja wyników.
 6. Przyczyny odejść z pracy.
 7. Procedura derekrutacyjna.
 8. Pożegnanie z pracownikiem.
  • Rozmowa derekrutacyjna (kto i jak).
  • Reakcje na rozmowę derekrutacyjną.
 9. Wsparcie dla odchodzących (pakiety derekrutacyjne).

W trakcie webinarium będą stosowane interaktywne metody szkoleniowe takie jak symulacje czy odgrywanie ról oraz prezentacje. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

3. Dokumenty do pobrania