Psychologiczne aspekty zarządzania – trening prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

TERMIN

23-25 czerwca 2021 roku – Zakopane, Hotel Belvedere

Trening daje wiedzę i umiejętności związane z funkcjami menedżerskimi, kierowaniem ludźmi, motywowaniem ich, koordynacją zespołowego działania i osiągania zamierzonych celów firmowych. Forma to głownie aktywne ćwiczenia z krótkimi wykładami i prezentacjami uczestników.

W poszczególnych blokach tematycznych przewidujemy trzy formy czyli wprowadzenie, ćwiczenia i interpretację zachowań uczestników. Każdy temat obejmuje mniej więcej dwie godziny dydaktyczne i wymaga aktywności nie tylko prowadzącego ale i wszystkich uczestników, gdyż przygotowane są gry, zabawy, zadania i testy psychologiczne.

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKIpsycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

  1. Podstawowe funkcje menedżerskie, lider czy kierownik, wielostronność sytuacji zawodowych, twarde i miękkie elementy w zarządzaniu, główne ujęcia koncepcyjne . m. in. zarządzanie przez cele.
  2. Zdolności i osobowość menedżera sukcesu: główne ujęcia tzw. modelu optymalnego. Testy ułatwiające autodiagnozę.
  3. Układy komunikacyjny – struktury poziome i pionowe w firmie, kanały oficjalne i ukryte, poziomy komunikacyjne (od monologu przez dialog do zbiorowych dyskusji), funkcje aktów komunikacyjnych (opis czy tworzenie społeczności), siła przekonywania.
  4. Motywacja – czynniki skłaniające i mobilizujące do działania a czynniki zniechęcające i demotywujące; finansowe i pozafinansowe motywacje, rola potrzeb i oczekiwań.
  5. Konflikty między ludźmi i grupami – sposoby reagowania na sytuacje trudne, źródła i mechanizmy rozwoju konfliktów, sposoby zarządzania konfliktem, negocjacje jako element zarządzania.
  6. Zespół pracowniczy jako grupa społeczna – normy, role, funkcje, konformizm i twórcze myślenie zespołowe , wpływ grupy na jednostkę, emocje i stres.
  7. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – kontrolowanie poziomu ryzyka, poszukiwanie danych, twórcze analizy problemów.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Belvedere Resort & Spa,

Zakopane, Droga do Białego 3

Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.

CENA NETTO z wakacyjną zniżką

450 zł  395 zł + 23% VAT obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 23.06.2021 roku (od godz.14.00) do 25.06.2021 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 23.06.2021 roku do obiadu 25.06.2021 roku.

Agenda szkolenia

23 czerwca 2021 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

24 czerwca 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

25 czerwca 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA