Prawo pracy – wybrane zagadnienia

TERMIN

29 września – 01 października 2021 roku – Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

Epidemia wirusa Covd-2 praktycznie wszystkim wywróciła życie do góry nogami – zarówno prywatne, jak i zawodowe. Ostatnie tygodnie to nie tylko obawy o zdrowie własne i najbliższych, ale również ciągłe zakazy, nakazy czy odstępstwa związane z nowymi regulacjami prawnymi bądź wytycznymi. Pracodawcy wiedzą, że muszą chronić zdrowie i życie pracowników, ale ze względu na pojawiające się wciąż nowe, często sprzeczne informacje, nie wiedzą, co mogą, co powinni, a czego nie. Dynamika stopniowego znoszenia kolejnych ograniczeń też nie sprzyja stabilności rozwiązań w kwestiach pracowniczych. Podczas szkolenia, trener postara się rozwiać Państwa wątpliwości z tym związane w oparciu obowiązujące przepisy, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Prowadząca szkolenie zwróci uwagę na kluczowe kwestie prawne związane m.in. z:

 • wykonywaniem pracy zdalnej i odsuwaniem pracowników od wykonywanej pracy,
 • co z przymusowymi urlopami wypoczynkowymi,
 • charakterem prawnym kwarantanny,
 • zarządzaniem czasem pracy i pracą zdalną,
 • zasadami rozwiązywania umów o pracę,
 • zachowaniem lub nie zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie nieświadczenia pracy,
 • świadczenia rehabilitacyjne w okresie covid-19,
 • pracownicy młodociani,
 • zmiany warunków pracy,
 • dofinansowanie – utrzymanie miejsc pracy,
 • postojowe.
 1. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w 2021 r.
  • Nawiązanie umowy o pracę w 2021 r. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego – wybrane zagadnienia budzące wątpliwości.
  • Zmiana umowy o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  • Rozwiązanie umowy o pracę – różne tryby i skomplikowane przypadki – w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Okres przechowywania dokumentacji kadrowej.
  • Teczki osobowe pracowników – papierowe i elektroniczne.
  • Dokumenty dotyczące nawiązania i kontynuowania stosunku pracy,
  • Dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę.
  • Dodatkowa dokumentacja poza teczką osobową.
  • Świadectwo pracy w 2021 r.
 3. Czas pracy.
  • Definicja czasu pracy.
  • Czas pracy w okresie pandemii.
  • Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2021 r.
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy.
  • Badania lekarskie a czas pracy.
  • Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
  • Godziny pracy do zaplanowania – w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym.
  • Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy.
  • Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
  • Dni wolne w harmonogramie czasu pracy.
  • Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
  • Praca w niedziele i święta.
  • Czas pracy a czas usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.
  • Pracownicy zarządzający a czas pracy.
 4. Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków.
  • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
  • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
  • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
  • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek pracownika czy pracodawcy?
  • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
  • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
  • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
  • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
  • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
  • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
  • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
  • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
  • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
  • Jakie są planowane zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych?
 5. Monitoring w miejscu pracy – niezbędne procedury i dokumentacja.
 6. Odpowiedzialność porządkowa oraz nagradzanie pracowników.
 7. Szkolenia BHP i badania lekarskie – najczęstsze wątpliwości.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne, dostępny 24 h barek.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 29.09.2021 roku (od godz.14.00) do 01.10.2021 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 29.09.2021 roku do obiadu 01.10.2021 roku.

Agenda szkolenia

29 września 2021 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

30 września 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

01 października 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA