Jak czytać opisy z ksiąg wieczystych

18 maja 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

Celem szkolenia jest:

 • omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych,
 • wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych,
 • poznanie zasad analizy wpisów do poszczególnych działów ksiąg wieczystych.

Szkolenie ma charakter wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów, osób odpowiedzialnych za windykacje należności, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, pracowników firm deweloperskich, syndyków i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z siedzibą w Katowicach, w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa energetycznego, prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Reprezentuje czołowe firmy z branży energetycznej działające na południu Polski, w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, problematyki związaną z obsługą klienta, jak również reprezentacja Klientów przed URE i UOKiK. 

 1. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:
  • rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
  • jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?
  • Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
  • co to jest zbiór dokumentów,
  • kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?
  • co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?
  • czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?
  • czy nieruchomość może nie mieć właściciela?
  • co to są akta księgi wieczystej?
  • co to jest księga wieczysta dawna?
  • problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
  • własność,
  • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),
  • użytkowanie wieczyste,
  • służebność,
  • odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
  • zasada jawności ksiąg wieczystych.
 2.  Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):
  • Oznaczenie księgi wieczystej.
  • Dział I – O Oznaczenie nieruchomości.
  • Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.
  • Dział II – Własność.
  • Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
  • Dział IV – Hipoteka.   

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.40 przerwa
  • 10.40 – 12.10 szkolenie
  • 12.10 – 12.20 przerwa
  • 12.20 – 13.50 szkolenie
  • 13.50 – 14.00 przerwa
  • 14.00 – 15.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

3. Dokumenty do pobrania